Fără categorie

Acord GDPR 2

Acord GDPR (Houston NPA) SC Exclusiv Houston Npa SRL (Houston Npa) respectă legislaţia română în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în speţă Regulamentul European 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. SC Exclusiv Houston Npa SRL prelucrează date cu caracter personal precum: nume și prenume, localitate, e-mail, număr telefon, loc de muncă, profesie, funcție, în următoarele scopuri: promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, inclusiv pentru trimitere de newslettere care vor conține informații din domeniul medico-sanitar și/sau invitații…

Read More