Fără categorie

Acord GDPR 2

Acord GDPR (Houston NPA)

SC Exclusiv Houston Npa SRL (Houston Npa) respectă legislaţia română în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în speţă Regulamentul European 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

SC Exclusiv Houston Npa SRL prelucrează date cu caracter personal precum: nume și prenume, localitate, e-mail, număr telefon, loc de muncă, profesie, funcție, în următoarele scopuri:

  • promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, inclusiv pentru trimitere de newslettere care vor conține informații din domeniul medico-sanitar și/sau invitații la evenimente organizate de Houston Npa.
  • organizare de evenimente în domeniul medico-sanitar.

SC Exclusiv Houston Npa SRL prelucrează și date personale având funcție de identificare (CNP) exclusiv în scopul transmiterii acestora împreună cu alte date necesare, potrivit legii, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar de către organizațiile profesionale abilitate în acest sens, ca urmare a participării la evenimentele organizate de Houston Npa. CNP-ul este prelucrat cu consimțământul cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar cu mențiunea că dacă acestea nu doresc prelucrarea acestei date cu caracter personal nu le vor putea fi acordate creditele de educație medicală continuă.

SC Exclusiv Houston Npa SRL colectează date cu caracter personal:

  • direct, de la persoane fizice ce activează în medico-sanitar cu ocazia evenimentelor organizate de companie; codul numeric personal este colectat direct de la persoanele vizate, prin intermediul formularelor de înscriere la evenimentele organizate de Houston Npa, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar;
  • indirect, din surse publice (de exemplu de pe site-ul Colegiului Medicilor Dentiști din România, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, etc.), în măsura în care sunt afișate pe aceste site-uri în scopul contactării persoanelor vizate (medici, asistenți medicali, medici dentiști, etc.)

Datele colectate cu ocazia participării la evenimentele organizate de Houston Npa vor fi dezvăluite organizațiilor profesionale, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă/educație farmaceutică continuă, cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar si companiile SC Data Center Solutions cod fiscal RO 14926088 si SC Medacces Communications cod fiscal 33887201 pentru realizarea si desfasurarea webminarului pe site-ul medacces.ro si platforma Zoom.us.

Următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon vor permite Houston Npa să vă ţină la curent cu activitatea companiei și să vă invite la evenimentele organizate de aceasta.

Conform dispozițiilor legii beneficiaţi de: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa Exclusiv Houston Npa din B-dul Mircea Vodă, nr. 42, bloc M14, scara A, apartamentul 8, sectorul  4, municipiul București ori la adresa de e-mail dezabonare@houston.ro 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în străinătate.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal

Houston Npa în calitate de operator de date cu caracter personal respectă şi garantează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor colectate.

Houston Npa îşi asumă obligaţia de a aplica măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva: distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Houston Npa nu promoveaza SPAM-ul.

Pentru a vă putea oferi informații despre evenimentele organizate ori pentru a vă transmite invitații la acestea, compania Houston Npa vă poate contacta și prin e-mail, ocazie cu care vă va oferi posibilitatea abonării la newsletter-ul companiei.

Houston Npa va ofera posibilitatea de a va dezabona în orice moment de la acest newsletter, atât printr-un link din fiecare newesletter trimis, cât şi prin trimiterea unui e-mail la dezabonare@houston.ro

De asemenea, puteți opta pentru transmiterea unei solicitări în vederea ștergerii adresei dumneavoastră de e-mail din baza noastra de date.

Pentru orice probleme, inclusiv de natură tehnică, legate de mesaje trimise de Houston Npa, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la info@houston.ro în vederea soluționării acestora.